Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 39/2012/QĐ-UBND Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 16/10/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang được ban hành ngày 16/10/2012 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 39/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang