Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

V/v Ban hành Quy định về tổ chức quản lý và khai thác các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 02/2007/QĐ-UBND Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 4/1/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v V/v Ban hành Quy định về tổ chức quản lý và khai thác các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 4/1/2007 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 02/2007/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang