Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang

Về việc công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Số/Ký hiệu: 03/2012/QĐ-UBND Người ký: Lê Văn Thi
Ngày ban hành: 20/02/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Kiên Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang V/v Về việc công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được ban hành ngày 20/02/2012 bỏi UBND Tỉnh Kiên Giang


Xem chi tiết Quyết định 03/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang