Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011
Số/Ký hiệu: 10/CT-UBND Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 1/9/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Trị Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị V/v Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 được ban hành ngày 1/9/2010 bỏi UBND Tỉnh Quảng Trị


Xem chi tiết Chỉ thị 10/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị