Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Phê duyệt Đề án Chương trình kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi giai đoạn 2006-2010
Số/Ký hiệu: 56/2006/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 26/09/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ngãi Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi V/v Phê duyệt Đề án Chương trình kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi giai đoạn 2006-2010 được ban hành ngày 26/09/2006 bỏi UBND Tỉnh Quảng Ngãi


Xem chi tiết Quyết định 56/2006/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi