Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành Quy chế quản lý thực hiện chương trình bê tông hoá đường xã thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010
Số/Ký hiệu: 63/2006/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 25/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ngãi Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi V/v Ban hành Quy chế quản lý thực hiện chương trình bê tông hoá đường xã thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010 được ban hành ngày 25/10/2006 bỏi UBND Tỉnh Quảng Ngãi


Xem chi tiết Quyết định 63/2006/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi