Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị

Ban hành danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 11/2010/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 19/05/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Trị Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị V/v Ban hành danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 19/05/2010 bỏi UBND Tỉnh Quảng Trị


Xem chi tiết Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị