Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số/Ký hiệu: 20/2011/QĐ-UBND Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 21/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ngãi Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi V/v Ban hành quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành ngày 21/09/2011 bỏi UBND Tỉnh Quảng Ngãi


Xem chi tiết Quyết định 20/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi