Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số/Ký hiệu: 24/2011/QĐ-UBND Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 14/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ngãi Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành ngày 14/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Quảng Ngãi


Xem chi tiết Quyết định 24/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi