Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
Số/Ký hiệu: 19/2007/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 4/4/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được ban hành ngày 4/4/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 19/2007/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải