Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản trong “Quy định về bến xe ô tô khách” ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 15/2007/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản trong “Quy định về bến xe ô tô khách” ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngày 26/03/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 15/2007/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải