Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ
Số/Ký hiệu: 05/2007/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 2/2/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ được ban hành ngày 2/2/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 05/2007/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải