Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không
Số/Ký hiệu: 10/2007/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 27/02/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không được ban hành ngày 27/02/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 10/2007/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải