Quyết định số 24/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định
Số/Ký hiệu: 24/2007/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 7/5/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 24/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định được ban hành ngày 7/5/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 24/2007/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 24/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải