Quyết định số 35/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
Số/Ký hiệu: 35/2007/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 35/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Công bố vùng nước các cảng biển thuộc các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho được ban hành ngày 25/07/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 35/2007/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 35/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải