Quyết định số 04/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc điều chỉnh vị trí Vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu
Số/Ký hiệu: 04/2007/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 24/01/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 04/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc điều chỉnh vị trí Vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu được ban hành ngày 24/01/2007 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 04/2007/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 04/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải