Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12
Số/Ký hiệu: 15/2008/QĐ-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 10/4/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 được ban hành ngày 10/4/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Quyết định 15/2008/QĐ-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 15/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo