Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về phòng học bộ môn
Số/Ký hiệu: 37/2008/QĐ-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 16/07/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy định về phòng học bộ môn được ban hành ngày 16/07/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo