Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Số/Ký hiệu: 05/2008/QĐ-BGDĐT Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 5/2/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được ban hành ngày 5/2/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Quyết định 05/2008/QĐ-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo