Quyết định số 1219//QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1219//QĐ-VPCP Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/09/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1219//QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ V/v Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ được ban hành ngày 24/09/2008 bỏi Văn phòng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1219//QĐ-VPCP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1219//QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ