Quyết định số 1656/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Về việc phê duyệt dự án "Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ"
Số/Ký hiệu: 1656/QĐ-VPCP Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 31/12/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1656/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt dự án "Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ" được ban hành ngày 31/12/2008 bỏi Văn phòng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1656/QĐ-VPCP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1656/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ