Thông tư số 03/2011/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo
Số/Ký hiệu: 03/2011/TT-VPCP Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/04/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 03/2011/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo được ban hành ngày 25/04/2011 bỏi Văn phòng Chính phủ


Xem chi tiết Thông tư 03/2011/TT-VPCP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 03/2011/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ