Công văn số 2798/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ

V/v hướng dẫn thi hành Điều 49 Luật Giáo dục
Số/Ký hiệu: 2798/VPCP-TCCV Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 6/5/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Phân loại: Công văn
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Công văn số 2798/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ V/v V/v hướng dẫn thi hành Điều 49 Luật Giáo dục được ban hành ngày 6/5/2008 bỏi Văn phòng Chính phủ


Xem chi tiết Công văn 2798/VPCP-TCCV tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Công văn số 2798/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ