Quyết định số 1261/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực
Số/Ký hiệu: 1261/QĐ-VPCP Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/10/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1261/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ V/v Ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực được ban hành ngày 23/10/2007 bỏi Văn phòng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1261/QĐ-VPCP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1261/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ