Quyết định số 1671/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010"
Số/Ký hiệu: 1671/QĐ-VPCP Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 31/12/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1671/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010" được ban hành ngày 31/12/2008 bỏi Văn phòng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1671/QĐ-VPCP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1671/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ