Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai

Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí; chế độ hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 12/2011/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Thị Nga
Ngày ban hành: 29/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Nai Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai V/v Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí; chế độ hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành ngày 29/01/2011 bỏi UBND Tỉnh Đồng Nai


Xem chi tiết Quyết định 12/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai