Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

V/v Ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 01/2011/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 4/1/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v V/v Ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 4/1/2011 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Quyết định 01/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng