Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai

Ban hành tiêu chí mở tuyến vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước
Số/Ký hiệu: 18/2007/QĐ-UBND Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 16/03/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Nai Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai V/v Ban hành tiêu chí mở tuyến vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước được ban hành ngày 16/03/2007 bỏi UBND Tỉnh Đồng Nai


Xem chi tiết Quyết định 18/2007/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai