Quyết định số 109/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chống mù chữ và phổ cập giáo dục tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 109/QĐ-UBND Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 11/1/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Nai Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 109/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai V/v Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chống mù chữ và phổ cập giáo dục tỉnh Đồng Nai được ban hành ngày 11/1/2007 bỏi UBND Tỉnh Đồng Nai


Xem chi tiết Quyết định 109/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 109/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai