Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Quảng Ngãi
Số/Ký hiệu: 53/2006/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 15/09/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ngãi Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi V/v Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Quảng Ngãi được ban hành ngày 15/09/2006 bỏi UBND Tỉnh Quảng Ngãi


Xem chi tiết Quyết định 53/2006/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi