Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

V/v ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số/Ký hiệu: 04/2012/QĐ-UBND Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 24/02/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v V/v ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được ban hành ngày 24/02/2012 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Quyết định 04/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh