Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số/Ký hiệu: 07/2012/QĐ-UBND Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 21/03/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được ban hành ngày 21/03/2012 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Quyết định 07/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh