Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Về việc ban hành Quy định một số chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 35/2012/QĐ-UBND Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 13/07/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v Về việc ban hành Quy định một số chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo được ban hành ngày 13/07/2012 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Quyết định 35/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh