Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành quy định việc ghi chép, thống kê, xây dựng hồ sơ, báo cáo về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số/Ký hiệu: 54/2012/QĐ-UBND Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 18/09/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v Ban hành quy định việc ghi chép, thống kê, xây dựng hồ sơ, báo cáo về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được ban hành ngày 18/09/2012 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Quyết định 54/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh