Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số/Ký hiệu: 51/2012/QĐ-UBND Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 7/9/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được ban hành ngày 7/9/2012 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Quyết định 51/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh