Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang

“Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tảikhách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”
Số/Ký hiệu: 35/2006/QĐ-UBND Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 11/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Kiên Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang V/v “Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tảikhách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được ban hành ngày 11/10/2006 bỏi UBND Tỉnh Kiên Giang


Xem chi tiết Quyết định 35/2006/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang