Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang

Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tảikhách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Số/Ký hiệu: 02/2007/QĐ-UBND Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 18/01/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Kiên Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang V/v Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tảikhách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được ban hành ngày 18/01/2007 bỏi UBND Tỉnh Kiên Giang


Xem chi tiết Quyết định 02/2007/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang