Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Về kiểm soát thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 63/2010/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 8/6/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về kiểm soát thủ tục hành chính được ban hành ngày 8/6/2010 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 63/2010/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ