Nghị định số 82/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 82/2010/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/07/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên được ban hành ngày 15/07/2010 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 82/2010/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 82/2010/NĐ-CP của Chính phủ