Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 11/2010/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/02/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ban hành ngày 24/02/2010 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 11/2010/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ