Nghị định số 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
Số/Ký hiệu: 09/2010/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 8/2/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư được ban hành ngày 8/2/2010 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 09/2010/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ