Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Số/Ký hiệu: 115/2010/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục được ban hành ngày 24/12/2010 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 115/2010/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ