Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Số/Ký hiệu: 48/2010/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 7/5/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng được ban hành ngày 7/5/2010 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 48/2010/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ