Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
Số/Ký hiệu: 49/2010/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 được ban hành ngày 14/05/2010 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 49/2010/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ