Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Số/Ký hiệu: 30/2006/CT-UBND Người ký: Trần Thanh Trung
Ngày ban hành: 17/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành ngày 17/11/2006 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Chỉ thị 30/2006/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang