Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2010 và những năm tiếp theo
Số/Ký hiệu: 05/2010/CT-UBND Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 10/2/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2010 và những năm tiếp theo được ban hành ngày 10/2/2010 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Chỉ thị 05/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang