Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2009 và chuẩn bị cho năm học 2009 – 2010
Số/Ký hiệu: 10/CT-UBND Người ký: Phan Văn Hà
Ngày ban hành: 26/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2009 và chuẩn bị cho năm học 2009 – 2010 được ban hành ngày 26/05/2009 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Chỉ thị 10/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang