Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang

Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Số/Ký hiệu: 05/CT-UBND Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 17/02/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tiền Giang Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang V/v Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành ngày 17/02/2009 bỏi UBND Tỉnh Tiền Giang


Xem chi tiết Chỉ thị 05/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang