Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011
Số/Ký hiệu: 10/2010/CT-UBND Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 14/09/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 được ban hành ngày 14/09/2010 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Chỉ thị 10/2010/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND của UBND Tỉnh An Giang