Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái

Triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011.
Số/Ký hiệu: 17/CT-UBND Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 27/08/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Yên Bái Phân loại: Chỉ thị
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái V/v Triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011. được ban hành ngày 27/08/2010 bỏi UBND Tỉnh Yên Bái


Xem chi tiết Chỉ thị 17/CT-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái